ipdap
IPDAP

Home  |  Produkty  |  Členovia  |  Registrácia  |  Inzercia  |  Kontakt  |  Reklama  | IPDAP GROUP |   

24.01.2010

Akcia: aplikujte najnovšie technológie pre zvýšenie profitu firmy

V zmysle našich dlhodobých cieľov - orientácie na automobilový priemysel a poskytovanie  informácií z tohto odvevia, vám chceme v oblasti poradenstva ponúknuť priestor pre vašich odborníkov, ktorým chceme pomôcť aplikovať najnovšie informácie a trendy do strategických plánov firiem, ktoré môžu  smerovať k zvýšeniu profitability organizácie. 

Čítajte viac
24.01.2010

Hlavné technologické bloky a ich použitie v automobilovom priemysle

V ďalšej časti prehľadu najnovších technologických trendov sa zameriame na detailnejši popis technologických blokov a príkladov ich aplikovania v automobilovom priemysle a tak vás chceme  inšpirovať k zamysleniu  nad možnosťami ich využitia v prostredí vašej organizácie. Čítajte viac
03.09.2009

Bezplatné otestovanie webovej služby WEBEDI pre členov portálu IPDAP

Pre členov portálu ponúkame špeciálnu akciu ktorá zahŕňa:

1. Prezentáciu progresívnej služby WEDEDI zameranej na zefektívnenie procesov a zníženie nákladov pri riadení dodávateľsko - odberateľských vzťahov v Automotive. 

2. Konzultáciu s Vašim špecialistom k bezplatnému používaniu služby v podmienkách Vašej firmy

3. Poskytnutie špeciálnych obchodných podmienok k používania služby WEBEDI pre rok 2010.  V prípade Vášho záujmu o akciu nás kontaktujte na ipdap@ipdap.sk

Čítajte viac
10.01.2010

Rozvoj technológií a ich vplyv na procesy firmy

Aké sú hlavné technologické trendy a aký je ich vplyv na biznis v Automotive ? Pri hľadaní odpovede je potrebné porozumieť evolúcii, ktorá práve prebieha v súčasných technológiách a zároveň identifikovať aký je,  resp. aký  bude ich dopad na vašu prácu alebo firmu. V krátkom prehlade sa pokúsime pomenovať hlavné technológie, o ktorých by ste mali vedieť a zohľadniť ich pri definícii stratégie vašej firmy v najbližších troch rokoch. Čítajte viac
29.11.2009

Ako na riadenie firmy počas krízy ?

V automobilovom priemysle je možné vidieť periodu prepadu predaja áut cca každých päť rokov. Napriek tomu že súčasná kríza je celosvetová a dotýka sa všetkých odvetví je možné aplikovať určité overené zásady pri riadení firmy aj v Automotive. Čítajte viac
22.11.2009

Aké sú hlavné výzvy pre subdodávateľov v Automotive ?

V  predchádzajúcom príspevku sme sa zamerali na definíciu všeobecných fenoménov, ktoré budú v najbližších rokoch ovplyvňovať firemné prostredie. V tomto príspevku sa zameriame na globálne vplyvy špecifické pre automobilový priemysel.

Hlavné  vplyvy ovplyvňujúce podnikateľské prostredie v automotive odvetví sú:

Čítajte viac
08.11.2009

Sociálna sieť obchodného registra SR

Sociálna sieť obchodného registra SR  umožňuje vybrať z OR  firmu, alebo fyzickú osobu a v grafickej podobe zvoliť vizualizáciu a históriu  súvislostí   Čítajte viac
01.11.2009

Zmena firemného prostredia podporovaná informáciami a technológiami

Podnikateľské prostredie je pernamentne ovplyvňované globálnymi zmenami, ktoré budú mať stále väčší vplyv na tradičné postupy používane v podnikovom prostredí. Jedným z najväčších fenoménov doby je množstvo informácií ktoré sa na nás valí zo všetkých strán. V sérii článkov sa pokúsime špecifikovať hlavné trendy dneška ale aj blízkej budúcnosti, ktorými sa je potrebné zaoberať  v  podmienkach automobilového  priemyslu. Čítajte viac
06.09.2009

Nová služba Bookmark & Share

V  rámci každého článku na portáli je možné použiť novú službu -  Bookmark & Share, ktorá umožňuje vybraný článok tlačiť, preposlať e-mailom, ako aj nalinkovať ho do  najznámejších komunikačných webových (sociálnych) sietí.

Pripravujeme sériu článkov zameraných na popis najnovších trendov a  možností aplikovania technológií v rámci podnikových procesov.

Čítajte viac
07.07.2009

Za polrok nových áut ako vlani

Počet registrácií nových osobných a malých nákladných automobilov do 3,5 tony (kategórie M1 a N1) v júni 2009 oproti júnu 2008 stúpol o 28,11 percenta a to na celkovo 11 509 vozidiel. Uvedeným najvyšším počtom registrácií počas jedného mesiaca za celý čas ich evidencie tak v júni 2009 kulminoval rast, ktorému napomohlo šrotovné. Napriek tomu to stačilo iba na vyrovnanie restu odbytu áut o 25,58 percenta, ktorý vznikol v prvom štvrťroku tohto roku. Za celý prvý polrok tohto roku tak bolo zaregistrovaných spolu 48 187 áut uvedených kategórií, čiže zhruba rovnaký počet (o 0,04 percenta menej) ako za prvý polrok vlani.
Čítajte viac
26.04.2009

Predstavenie služby WEBEDI 22.04.2009 v rámci CSIL 2009

V rámci worshopu na CSIL 2009 "Optimalizácia procesov dodávateľov automobilového priemyslu  v období hospodárskej krízy"  ktorý sa uskutočnil na stánku ZAPSR 22.4.2009,  predstavila firma IPDAP GROUP, a.s. špecializovanú službu WEBEDI určenú pre subdodávateľov automobilového priemyslu. Služba je zameraná na poskytovanie  EDI funkčnosti bez počiatočných  investičných nákladov a to  prostredníctvom outsourcingu cez webovú službu, ktorá zabezpečí splnenie všetkých požiadaviek výrobcov v Automotive. Čítajte viac
26.04.2009

Štandardizácia, automatizácia, zvyšovanie efektivity a produktivity v Automotive počas krízy

Implementácia štandardov môže mať významný  dopad na konvenčné podnikové procesy u výrobcov automobilového priemyslu.

Aplikácia overených metód a postupov podľa odvetvových  trendov =
? Zjednodušenie procesov
? Znak prestíže
? Schopnosť akceptovať zmeny tradičného modelu podnikania
? Ochota a schopnosť prispôsobiť sa zákazníkom a trendom
? Úspora prevádzkových nákladov
? Podpora pri auditoch

Čítajte viac
19.04.2009

Elektronická výmena dát: WebEDI ako náhrada klasického EDI

Koncepcia webového rozhrania pre technológie elektronickej výmeny dát sa medzi odborníkmi skrátene nazýva webedi. Znamená sprístupnenie vhodných technológií prostredníctvom populárneho internetového rozhrania. Čítajte viac
11.04.2009

Elektronická výmena dát: nevyhnutná súčasť logistického konceptu automobilového priemyslu

EDI technológie sú nevyhnutnou súčasťou typického logistického (dodávateľsko-odberateľského) modelu v podmienkach firiem pôsobiacich v automobilovom priemysle.
Automobilový priemysel je považovaný za moderné a vyspelé odvetvie, patrí k priekopníkom moderných logistických metód, uplatňuje Just In Time/Sequence (JIT/JIS) riadenie zásob, vyžaduje spätnú sledovateľnosť, dôsledné dodržiavanie predpísaných noriem kvality a pri finalizácii výroby využíva tisícky položiek dodávaných stovkami dodávateľov.
Čítajte viac
29.03.2009

Elektronická výmena dát: Odvetvové štandardizačné autority

V ďalšej časti si predstavíme pôsobenie a zameranie najvýznamnejších autorít pre definíciu štandardov elektronickej výmeny dát.
Vyspelý priemysel má rád osvedčené riešenia, ktoré sú navyše podporované veľkými trhovými hráčmi. Moderné firmy nemajú záujem vymýšľať už vymyslené a namiesto toho siahajú po hotových a overených riešeniach všade tam, kde je to možné. Čítajte viac

AUTOSALÓN 2018 Bratislava

Čítajte viac

Reklama

Odborný garant portálu

Vyhľadávanie

 
  rozšírené vyhľadávanie

Prihlásenie

Meno
Heslo
    Strata hesla

Kooperačná burza

VYSKÚŠAJTE

Linky


Čítajte viac